Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ KON TUM
 

 

- Địa chỉ: Số 110 Ba Đình - Phường Thắng Lợi - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: (060)3.863044 – (060)3.916853 - (060)3.913456 
- Email:

I. Chức năng, nhiệm vụ: 

Thông tin Thống kê Kinh tế - Xã hội trên địa bàn thành phố.

II. Cơ cấu tổ chức:
             Phòng Thống kê thành phố Kon Tum gồm 6 người. Trong đó: 01 Chi cục trưởng, 01 Chi cục phó, 04 nhân viên (trong đó có 3 chuyên viên và 1 cán sự).

          + Đ/c Nguyễn Duy Hoàng: Quản lý chung, phụ trách công tác Thống kê Kinh tế - Xã hội, phương pháp chế độ, thi đua khen thưởng, tổ chức xây dựng kế hoạch hàng quý, năm của phòng Thống kê thành phố.

          + Đ/c Nguyễn Quốc Việt: thực hiện Thống kê chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp và xuất nhập khẩu.

          + Đ/c Huỳnh Thị Thu Thủy: thực hiện Thống kê xã hội môi trường và kiêm nhiệm công tác kế toán.

          + Đ/c Phan Thị Thu Vân: thực hiện các Thống kê giáo dục, thương mại và xây dựng.

          + Đ/c Bùi Thúc Định: Thực hiện công tác Thống kê Giao thông - vận tải, Dân số lao động và vốn đầu tư.

 

          + Đ/c Đinh Thị Lan Phương: Thống kê Giá; Chăn nuôi; Lâm nghiệp; Xuất – Nhập khẩu.        

III. Thông tin về lãnh đạo đơn vị:

 

          1. Chi cục trưởng: Nguyễn Duy Hoàng
              Điện thoại: 0905.442090
              Email: ndhoang.thanhpho@kontum.gov.vn

          2. Phó chi cục trưởng: Nguyễn Minh Quang
              Điện thoại: 
              Email: 
          3. Phó chi cục trưởng : Trần Minh Hùng
              Điện thoại: 
              Email: 

 

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
2
0
6
8
6
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
8
5
2
Tìm kiếm