Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ KON TUM
- Địa chỉ: Số 110 Ba Đình - Phường Thắng Lợi - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: (060)3.863044 – (060)3.916853 - (060)3.913456 
- Email:
I. Chức năng, nhiệm vụ:
Thông tin Thống kê Kinh tế - Xã hội trên địa bàn thành phố.
II. Cơ cấu tổ chức:
    Phòng Thống kê thành phố Kon Tum gồm 6 người. Trong đó: 01 Chi cục trưởng, 01 Chi cục phó, 04 nhân viên (trong đó có 3 chuyên viên và 1 cán sự).
          + Đ/c Nguyễn Duy Hoàng: Quản lý chung, phụ trách công tác Thống kê Kinh tế - Xã hội, phương pháp chế độ, thi đua khen thưởng, tổ chức xây dựng kế hoạch hàng quý, năm của phòng Thống kê thành phố.
          + Đ/c Nguyễn Quốc Việt: thực hiện Thống kê chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp và xuất nhập khẩu.
          + Đ/c Huỳnh Thị Thu Thủy: thực hiện Thống kê xã hội môi trường và kiêm nhiệm công tác kế toán.
          + Đ/c Phan Thị Thu Vân: thực hiện các Thống kê giáo dục, thương mại và xây dựng.
          + Đ/c Bùi Thúc Định: Thực hiện công tác Thống kê Giao thông - vận tải, Dân số lao động và vốn đầu tư.
          + Đ/c Đinh Thị Lan Phương: Thống kê Giá; Chăn nuôi; Lâm nghiệp; Xuất – Nhập khẩu.        
III. Thông tin về lãnh đạo đơn vị:
          1. Chi cục trưởng: Nguyễn Duy Hoàng
              Điện thoại: 0905.442090
              Email: ndhoang.thanhpho@kontum.gov.vn
          2. Chi cục phó: 
              Điện thoại: 
              Email: 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
3
6
2
0
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
2
7
8
Tìm kiếm