Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ KON TUM
 
- Địa chỉ: đường Quy Hoạch sau Quảng Trường 16/3 thành phố Kon Tum.

  

- Điện thoại: (060)3.862228                 Fax: (060)6.250209

 

   
I. Chức năng, nhiệm vụ: 

  

Phòng VH&TT thành phố Kon Tum là cơ quan hành chính sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Kon Tum có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị; phát thanh; báo chí; xuất bản.  

II. Cơ cấu tổ chức:

  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum hiện có 16 cán bộ công nhân viên. Trong đó gồm 1 Trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng,

III. Thông tin về lãnh đạo:

 

           1. Bà: Phan Thị Thu Hà

           - Chức danh: Trưởng phòng

           - Điện thoại: 060.3501.888

           - Di động: 

           - Email: 
 

          2. Ông:  Phạm Quang Qũy

           - Chức danh: Phó trưởng phòng

           - Điện thoại: 0603.914.514
        - Di động: 0905.743.045
        - Email: pqquykt@gmail.com

 

 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
2
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
1
2
Tìm kiếm