Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG QUYẾT THẮNG
 

I. Thông tin của đơn vị

- Địa chỉ: 02 Bùi Thị Xuân, thành phố Kon Tum.

- Điện thoại: 0603.862436. Fax: 060.3862436

- Email: ubndpqthang.thanhpho@kontum.gov.vn

- Diện tích: Đất tự nhiên 120.17 ha

- Dân số: 11.951 người

- Mật độ dân số:

- Đơn vị hành chính: 16 tổ dân phố

- Điều kiện tự nhiên:

 

II. Thông tin lãnh đạo cơ quan:

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Thuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ

- Số điện thoại:0986.962.555

- Email: nguyenthuangdc.mn@.gmail.com

2. Đ/c Trần Văn Hải - PBT Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

- Số điện thoại: 0976.004.899

- Email: hai1971.ktum@.gmail.com

3. Đ/c Trần Anh Dũng - ĐUV, Chủ tịch UBND phường

- Số điện thoại: 01696.703.339

- Email: trananhdung.quyetthang@gmail.com

4. Đ/c Đinh Thanh Lâm -  UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN phường

- Điện thoại: 01667.777.636

- Email:dinhthanhlam.quyetthang@gmail.com

5. Đ/c Phạm Quang Khải - UVBTV, Trưởng Công an phường

- Số điện thoại: 0905.096.689

6. Đ/c Hứa Thị Thanh Giang - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường

- Số điện thoại: 0984.582.393.

Email: huagiang1982@gmail.com;

7. Đ/c Phạm Thị Tố Loan - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường

- Số điện thoại: 0975.236.777.

- Email: pttloan.qthang@gmail.com

8. Đ/c Nguyễn Xuân Chiên - Chủ tịch Hội CCB phường

- Số điện thoại: 0982.459.262.

9. Đ/c Lê Thị Kim Trâm – ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường

- Số điện thoại: 0935.691.534.

- Email: lethikimtram1972@gmail.com

10. Đ/c Nguyễn Văn Thành - ĐUV, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự;

- Số điện thoại: 0906.417.116

10. Đ/c Nông Hồng Đề – ĐUV, Bí thư Đoàn phường

- Số điện thoại: 0978.269.223.

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
5
0
Tìm kiếm