Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI
- Địa chỉ: 03 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.
- Điện thoại: (060)3.864.347. Fax: (060)3.864.347
- Diện tích: 463,65 km2
- Dân số: 10.417 người
- Mật độ: 22 người/ km2
- Đơn vị hành chính: 09 (06 tổ và 03 thôn)
- Điều kiện tự nhiên:
- Thông tin lãnh đạo
* Thường trực Đảng uỷ:
1. Bí thư: đồng chí Phạm Văn Nghĩa.                                  
                    Điện thoại: 0986.395.629
                    Email:
2. Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND: đồng chí Ngô Văn Tịnh.
                    Điện thoại: 0905.730.187
                    Email:
* Thường trực Hội đồng nhân dân:
1. Phó chủ tịch: đồng chí Cao Thành Đông.                    
                    Điện thoại: 0905.498.346
                    Email:
* Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân
1. Chủ tịch: đồng chí Trần Minh Đông.                 
                    Điện thoại: 0905.498.346
                    Email: tmdongtl@gmail.com
2. Phó chủ tịch: đồng chí Trần Thị Thanh Thúy.                                     
                    Điện thoại: 0982.000.259
                    Email: tranthuy78kt@gmail.com
3. Phó chủ tịch: đồng chí A Brưk.                                            
                    Điện thoại: 0163.575.1800
                    Email:
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
3
6
2
2
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
3
0
3
Tìm kiếm