Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND PHƯỜNG THẮNG LỢI

 

I. Thông tin đơn vị:
- Địa chỉ: 74 Nguyễn Viết Xuân, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.
 

 

- Điện thoại: (0260)3.864.347. Fax: (0260)3.864.347
 

- Email: vanphongphuongthangloikt@gmail.com

 
- Diện tích: 462,64 ha

 

- Dân số: 15.164người

 

- Đơn vị hành chính: 09 (06 tổ dân phố và 03 thôn)
 

 

II. Thông tin lãnh đạo

 

* Thường trực Đảng uỷ:

 

1. Bí thư: đồng chí Trần Minh Đông                                  
 

 

                    Điện thoại: 0964.816.555
 

 

                    Email: tmdongtl@gmail.com
 

 

2. Phó Bí thư Thường trực: đồng chí Trần Thị Thanh Thúy.
 

 

                    Điện thoại: 0982.000.259
 

 

                    Email: tranthuy78kt@gmail.com
 

 

* Thường trực Hội đồng nhân dân:
               1. Chủ tịch HĐND: Cao thành Đông                 
 

 

                    Điện thoại: 0128.271.5009
 

 

                    Email: caodongtl@gmail.com
               2. Phó chủ tịch HĐND: Nguyễn Minh Tuấn
                   Điện thoại: 0162.740.7204
 

 

* Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân

 

1. Chủ tịch: Nguyễn Văn Hùng              
 

 

                    Điện thoại: 0983.571.239
 

 

                    Email: nvanhung75@gmail.com
 

 

2. Phó chủ tịch: Phan Hiếu                                     
 

 

                    Điện thoại: 0986.110.252
 

                    Email: hieudatabase999@gmail.com

 
 

 

 
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
0
1
6
8
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
6
7
9
Tìm kiếm