Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 

THANH TRA THÀNH PHỐ KON TUM
 
- Địa chỉ: 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0603.862.848
 
I. Chức năng, nhiệm vụ chính:
 
Tham mưu, giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý nhà nước về công tác thanh tra; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của thành phố.
 
 II. Thông tin lãnh đạo đơn vị: 
 
1. Bà Phan Thị Thu Hà
- Chức danh: Chánh Thanh tra
- Số điện thoại: 0935.925.799
- Email: phanthuha1378@gmail.com/phanthithuha-kontum@chinhphu.vn
 
2. Ông Hoàng Đình Xuân:
Chức danh: Phó chánh Thanh tra
- Số điện thoại: 0912.509.184
- Email: hoangxuanubndkt@gmail.com/hoangdinhxuan-kontum@chinhphu.vn
 
3. Ông Nguyễn Thanh Dũng
- Chức danh: Phó Chánh thanh tra
- Số điện thoại: 0914.076.157
 - Email: thanhdungkt2017@gmail.com/nguyenthanhdung-kontum@chinhphu.vn
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
4
8
4
8
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
9
6
6
Tìm kiếm