Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

THANH TRA THÀNH PHỐ KON TUM
 
- Địa chỉ: 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0603.862.848
 
I. Chức năng, nhiệm vụ chính:
Tham mưu, giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý nhà nước về công tác thanh tra; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của thành phố.
 
II. Thông tin lãnh đạo đơn vị:
 
1. Bà Đinh Thị Hòa:
- Chức danh: Chánh Thanh tra
- Số điện thoại: 0983.912.479
- Email: dinhhoa_tpkontum@yahoo.com.vn
 
2. Ông Hoàng Đình Xuân:
- Chức danh: Phó chánh Thanh tra
- Số điện thoại: 0912.509.184
- Email: hoangdinhxuantttp@gmail.com
 

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
7
5
2
0
8
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
8
1
5
Tìm kiếm