Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 THANH TRA THÀNH PHỐ KON TUM

I. Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: 542 Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 02603.862.848

- Email: thanhtra.tph-kontum@chinhphu.vn/ thanhtra.tpkt@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp UBND thành phố Kon Tum quản lý nhà nước về công tác thanh tra; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính Nhà nước; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của thành phố. 

III. Thông tin lãnh đạo đơn vị: 

1. Ông Lê Văn Khanh - Thành ủy viên

- Chức danh: Chánh Thanh tra

- Số điện thoại: 0905.534.599

- Email: 

2. Ông Hoàng Đình Xuân:

- Chức danh: Phó chánh Thanh tra

- Số điện thoại: 0912.509.184

- Email: hoangxuanubndkt@gmail.com/hoangdinhxuan-kontum@chinhphu.vn

 3. Ông Nguyễn Thanh Dũng

- Chức danh: Phó Chánh thanh tra

- Số điện thoại: 0914.076.157

- Email: thanhdungkt2017@gmail.com/nguyenthanhdung-kontum@chinhphu.vn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
5
4
8
7
0
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
2
2
9
Tìm kiếm