Thứ 4, Ngày 08/07/2020 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
301 Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Phòng Tư pháp Thành phố 2
302 Thủ tục xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Thành phố 2
303 Thừa kế quyền sử dụng đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
304 Thuyên chuyển giáo viên nhân viên Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
305 Về việc tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (đối với các cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
306 Vệc đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
307 Việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
308 Việc tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
309 Xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
310 Xét tặng danh hiệu 'Tập thể lao động tiên tiến' Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
311 Xét tặng danh hiệu 'Lao động tiên tiến' Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
312 Xóa đăng ký thế chấp QSD đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
313 Xử lý đơn thư Khiếu nại, tố cáo Thanh tra Thành phố 2
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 259

Tổng lượng truy cập: 45.417.943

Phiên bản đang chạy thử nghiệm