Thứ 7, Ngày 10/04/2021 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
301 Thay đổi thửa đất chỉnh lý, đính chính nội dung sai sót trên GCN QSD đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
302 Thế chấp QSD đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
303 Thu hồi đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
304 Thủ tục bổ sung nội dung bản chính giấy khai sinh Phòng Tư pháp Thành phố 2
305 Thủ tục cải chính nội dung trong giấy khai sinh cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư pháp Thành phố 2
306 Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Phòng Tư pháp Thành phố 2
307 Thủ tục xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Thành phố 2
308 Thừa kế quyền sử dụng đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
309 Thuyên chuyển giáo viên nhân viên Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
310 Về việc tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (đối với các cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
311 Vệc đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
312 Việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
313 Việc tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
314 Xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
315 Xét tặng danh hiệu 'Tập thể lao động tiên tiến' Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
316 Xét tặng danh hiệu 'Lao động tiên tiến' Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
317 Xóa đăng ký thế chấp QSD đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
318 Xử lý đơn thư Khiếu nại, tố cáo Thanh tra Thành phố 2
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2078

Tổng lượng truy cập: 46.158.212

Phiên bản đang chạy thử nghiệm