Thứ hai, Ngày 23/09/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
26 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình nhà ở riêng lẻ Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
27 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
28 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
29 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
30 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
31 Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
32 Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
33 Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
34 Thủ tục Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các trường tiểu học và Trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
35 Thủ tục Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
36 Thủ tục Cấp giấy phép gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm đối với cấp trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
37 Thủ tục Công nhận phổ cập mầm non năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
38 Thủ tục Quy trình đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
39 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
40 Thủ tục Công nhận trường tiểu học đạt chất lượng tối thiểu. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
41 Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
42 Thủ tục Giải thể nhà trường nhà trẻ dân lập. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
43 Thủ tục Sát nhập chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
44 Thủ tục Cho phép nhà trường nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
45 Thủ tục Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
46 Thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
47 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
48 Thủ tục Giải thể nhà trường nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
49 Thủ tục Sát nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
50 Thủ tục Cho phép hoạt động nhà trường nhà trẻ tư thục. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 432

Tổng lượng truy cập: 44.834.894

Phiên bản đang chạy thử nghiệm