Thứ 7, Ngày 10/04/2021 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
26 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
27 Thủ tục Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
28 Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
29 Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
30 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
31 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
32 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
33 Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
34 Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công cách mạng từ trần. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
35 Thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
36 Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
37 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
38 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
39 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
40 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
41 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
42 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
43 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
44 Thủ tục thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
45 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
46 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
47 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
48 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
49 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
50 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 2205

Tổng lượng truy cập: 46.158.327

Phiên bản đang chạy thử nghiệm