Thứ hai, Ngày 23/09/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
51 Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
52 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
53 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
54 Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
55 Thủ tục Sát nhập, chia tách trường Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
56 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
57 Thủ tục Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
58 Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
59 Thủ tục Giải thể trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
60 Thủ tục Sát nhập, chia tách trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
61 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
62 Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
63 Thủ tục Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
64 Thủ tục Sát nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
65 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
66 Thủ tục Thành lập Nhà trường, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
67 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho gia đình gương mẫu Văn hóa UBND các xã, phường 2
68 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất Nội chính UBND các xã, phường 2
69 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội chính UBND các xã, phường 2
70 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội chính UBND các xã, phường 2
71 Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
72 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
73 Thủ tục Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
74 Thủ tục Xác nhận sơ yếu lý lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú. Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
75 Thủ tục Đăng ký người vào tu Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 365

Tổng lượng truy cập: 44.834.849

Phiên bản đang chạy thử nghiệm