Thứ 5, Ngày 12/12/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
201 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thương mại Phòng Kinh tế Thành phố 2
202 Cấp sửa đổi , bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thương mại Phòng Kinh tế Thành phố 2
203 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thương mại Phòng Kinh tế Thành phố 2
204 Công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
205 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
206 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” và tương đương Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
207 Công nhận Ban vận động thành lập hội (cấp xã ) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
208 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 2
209 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 2
210 Công nhận QSDđất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
211 Chấp thuận việc đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
212 Chỉnh sửa nội dung trên bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
213 Cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội (có phạm vi hoạt động trong xã) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
214 Cho phép đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội (có phạm vi hoạt động trong xã) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
215 Cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động trong xã) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
216 Cho thuê đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
217 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Thành phố 2
218 Chứng thực việc điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Thành phố 2
219 Chuyển đổi đất nông nghiệp Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
220 Chuyển mục đích QSD đất không phải xin phép Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
221 Chuyển mục đích QSD đất phải xin phép Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
222 Chuyển nhượng đất nông nghiệp Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
223 Chuyển trường đối với học sinh TH, THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
224 Đăng ký biến động do đất sạt lở tự nhiên Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
225 Đăng ký dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác (có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 579

Tổng lượng truy cập: 44.981.936

Phiên bản đang chạy thử nghiệm