Thứ hai, Ngày 23/09/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
201 Thủ tục xác định lại dân tộc Chứng thực - Hộ tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
202 Thừa kế quyền sử dụng đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
203 Thuyên chuyển giáo viên nhân viên Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
204 Về việc tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (đối với các cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
205 Vệc đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (đối với hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh) Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
206 Việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
207 Việc tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
208 Xác lập hồ sơ công nhận Liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
209 Xác lập hồ sơ công nhận thương binh Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
210 Xác lập hồ sơ giải quyết chế độ cho thân nhân Người có công cách mạng từ trần Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
211 Xác lập hồ sơ giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời ký kháng chiến Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
212 Xác lập hồ sơ giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
213 Xác lập hồ sơ giải quyết chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
214 Xác lập hồ sơ giải quyết chế độ Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (chưa hưởng trợ cấp một lần) Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
215 Xác lập hồ sơ giải quyết chế độ Tuất Liệt sĩ đối với thân nhân liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
216 Xác lập hồ sơ giải quyết chế độ thờ cúng Liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
217 Xác lập hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sĩ tái giá Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
218 Xác lập hồ sơ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
219 Xác lập hồ sơ Người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
220 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290 Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
221 Xếp lương cho cán bộ, công chức cấp xã Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
222 Xét tặng danh hiệu 'Tập thể lao động tiên tiến' Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
223 Xét tặng danh hiệu 'Lao động tiên tiến' Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
224 Xóa đăng ký thế chấp QSD đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
225 Xử lý đơn thư Khiếu nại, tố cáo Thanh tra Thành phố 2
Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Đang truy cập: 522

Tổng lượng truy cập: 44.834.956

Phiên bản đang chạy thử nghiệm