Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Trạm Khuyến nông & Dịch vụ nông lâm nghiệp thành phố Kon Tum

 

I . Thông tin đơn vị : 

- Địa chỉ : Số 234 - Quốc lộ 24 - phường Trường Chinh - thành phố Kon Tum

- Điện thoại liên lạc : 02603958313

- Email : tramkhuyennongtpkt@gmail.com

II . Chức năng nhiệm vụ của đơn vị 

1 . Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trên địa bàn thành phố; phối hợp các tổ chức, đơn vị và các đoàn thể, mặt trận trong thành phố để triển khai công tác khuyến nông; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông của các tổ chức trong và ngoài nước.

2 . Phổ biến cho nông dân thực hiện các quy trình, kỹ thuật sản xuất thâm canh cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

3 . Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông - lâm nghiệp và những kinh nghiệm hay trong sản xuất để nông dân học tập và phổ biến rộng rãi.

4 . Triển khai thực hiện các đề tài, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác khuyến nông.

5 . Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, tổ chức cho nông dân đi tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh.

6 . Chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới khuyến nông cơ sở và hướng dẫn, chỉ đạo các khuyến nông viên cơ sở.

7 . Xây dựng các mô hình trình diễn, thí nghiệm, thực nghiệm để phục vụ cho công tác khuyến nông.

III .  Thông tin lãnh đạo

1 . Nguyễn Châu

- Chức vụ : Trạm trưởng

- Điện thoại : 02603917447

- Di động : 0988782274

Email : chaukn10@gmail.com

2 . Huỳnh Đăng Nguyễn

- Chức vụ : Phó trưởng Trạm

- Điện thoại : 02603917447

- Di động : 0983210605

- Email  : hdnguyenkt@gmail.com

3 . Hồ Thị Hạnh

- Chức vụ :- Phó trưởng Trạm

- Điện thoại : 02603917447

- Di động : 0903541255

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
1
0
1
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
3
9
3
Tìm kiếm