Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

 TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI THÀNH PHỐ

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

1. Địa chỉ trụ sở: 115 Bắc Kạn (Số mới:138) -Thành phố Kon Tum- Tỉnh Kon Tum

2. Số điện thoại: 060.3918156

3. Email: ttcongtacxahoikontum@gmail.com

4. Chức năng nhiệm vụ:

4.1. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp:

4.2. Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng

4.3. Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; kết nối với các cơ quan chức năng, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc thay thế ngoài gia đình.

4.4. Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng, giám sát và rà soát các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch

4.5. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi

4.6. Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng

4.7. Quản lý trường hợp đối với những đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội

4.8. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực

4.9. Phát triển cộng đồng:

4.10. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức

4.11. Tham gia thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội

4.12. Tham gia thực hiện các nghiên cứu, khảo sát liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội

4.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định

5. Đối tượng, phạm vi hoạt động

5.1. Đối tượng

Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, đối tượng thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội, đối tượng có nhu cầu bảo đảm sự an toàn

5.2. Phạm vi hoạt động: Địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

6. Cơ cấu tổ chức, gồm có:

- Giám đốc Trung tâm

- Bộ phận Hành Chính- Tổng hợp

- Bộ phận Tư vấn- Trợ giúp đối tượng

- Bộ phận Quản lý trường hợp- Đào tạo và Phát triển Cộng đồng

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

- Họ và tên: Phan Thành Trung

- Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Trung Tâm

- Số điện thoại: 060.3918157

- Số điện thoại di động: 0905161835

- Email: hoactxhkt69@gmail.com

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
1
0
2
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
3
9
7
Tìm kiếm