Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Lạc Việt - WP Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 17
IDThủ tụcCơ quan thực hiện
 Cho thuê đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Công nhận QSDđất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Thu hồi đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Thế chấp QSD đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Xóa đăng ký Thế chấp QSD đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Chuyển đổi đất nông nghiệpPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Chuyển nhượng đất nông nghiệpPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Thừa kế quyền sử dụng đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Tặng cho quyền sử dụng đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Đăng ký biến động do đất sạt lở tự nhiênPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Hợp thửa, tách thửa QSD đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Chuyển mục đích QSD đất phải xin phépPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Chuyển mục đích QSD đất không phải xin phépPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Đổi tên QSD đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Cấp đổi, cấp lại QSD đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Gia hạn QSD đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Thay đổi thửa đất chỉnh lý, đính chính nội dung sai sót trên GCN QSD đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
5
4
8
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
2
9
0
Tìm kiếm