Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
280/QĐ-UBND   25/01/2022   Quyết định Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu tái định cư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn 1), xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
276/QĐ-UBND   24/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
275/QĐ-UBND   24/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
273/QĐ-UBND   24/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
217/QĐ-UBND   24/01/2022   Quyết định Đính chính Quyết định số 4806/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
249/QĐ-UBND   20/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
248/QĐ-UBND   20/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
247/QĐ-UBND   20/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
244/QĐ-UBND   20/01/2022   Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
241/QĐ-UBND   19/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
240/QĐ-UBND   19/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
239/QĐ-UBND   19/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
238/QĐ-UBND   19/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
237/QĐ-UBND   19/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
236/QĐ-UBND   19/01/2022   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tổng: 2315 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 155 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm