Thứ sáu, Ngày 23/04/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1056/QĐ-UBND   17/04/2021   Quyết định Về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân
1042/QĐ-UBND   16/04/2021   Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
1050/QĐ-UBND   16/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư công trình Tuyến tránh thành phố Kon Tum
1051/QĐ-UBND   16/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư công trình Tuyến tránh thành phố Kon Tum
1052/QĐ-UBND   16/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư công trình Tuyến tránh thành phố Kon Tum
1053/QĐ-UBND   16/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư công trình Tuyến tránh thành phố Kon Tum
1012/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1013/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
10114/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1015/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1016/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1018/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1020/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1021/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1022/QĐ-UBND   15/04/2021   Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch – Đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Tổng: 459 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 31 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm