Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
88/KH-UBND   13/05/2020   KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum
1987/UBND-HC   13/05/2020   V/v thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý hồ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên
85/KH-UBND   12/05/2020   KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
132/TB-UBND   12/05/2020   THÔNG BÁO Về việc thu hồi hủy bỏ một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất số 350/TB-UBND, ngày 16/12/2020 của UBND thành phố
1144/QĐ-UBND   12/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum
1127/QĐ-UBND   11/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum
1095/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1077/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1078/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1096/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1097/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1091/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1089/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1090/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
1105/QĐ-UBND   08/05/2020   Về việc thu hồi đất để thực hiện Hạng mục đường dây 110kV và ngăn lộ thuộc dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla
Tổng: 3446 Văn bản. Trang 213 Trong tổng số 230 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm