Thứ 4, Ngày 01/12/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
138/KH-UBND   12/08/2019   Kế hoạch Tuyên truyền về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
117/KH-UBND   26/06/2019   Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ
01/DVND-CV   27/05/2019   V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác chống dịch tả lớn Châu Phi (DTLCP)
83/KH-UBND   09/05/2018   Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công trình: Đường vào khu đất quy hoạch phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum
697/UBND-TH   03/04/2018   Công tác quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng giao thông đường bộ ,môi trường trên địa bàn thành phố
3015/UBND-TH   29/12/2017   V/v tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố
130/KH-UBND   13/10/2017   Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện công tác bồi thường, GPMB xây dựng công trình Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum
1926/UBND-TH   23/08/2017   Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng trên đàn gia súc
1850/UBND-TH   15/08/2017   Hướng dẫn tạm thời việc lắp đặt, sửa chữa mái che, mái hiên di động, biển hiệu, quảng cáo và xử lý các bậc cấp, ram dốc trên địa bàn thành phố Kon Turn
107/KH-UBND   09/08/2017   Thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum
96/KH-UBND   17/07/2017   Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn thành phố Kon Tum
1550/UBND-TH   13/07/2017   Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng trên đàn gia súc
1500/UBND-TH   04/07/2017   Về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.
77/KH-UBND   30/05/2017   Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2017 trên địa bàn thành phố Kon Tum
1087/UBND-TH   22/05/2017   Triển khai công tác bảo đảm ATTP đối với thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố năm 2017
Tổng: 80 Văn bản. Trang 4 Trong tổng số 6 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm