Thứ 7, Ngày 03/12/2022 -

Thành phố Kon Tum khởi sắc sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 27/08/2019
BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 2883

Tổng lượng truy cập: 50.848.228

Phiên bản đang chạy thử nghiệm