Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ CHƯHRENG

 

 

 

I. Thông tin đơn vị.

1. Địa chỉ trụ sở: Thôn Đắk Brông, xã ChưHreng, thành phố KonTum.

2. Số điện thoại: 0603.864.102.

3. Email: ubndxachuhreng.tp@gmail.com.

4. Diện tích tự nhiên: 29,3395 Km2.

5. Dân số: 3.122 người.

6. Bao gồm 07 Thôn. Cụ thể: Thôn 4, Thôn 5, Thôn Kon Hra Kơtu, Thôn Kon Hra Klah, Thôn Diêm Trung, Thông Đắk Brông, Thôn Plei Groi.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Đảng ủy:

* Ông: A Tữk

- Chức vụ: Bí thư – Chủ tịch HĐND.

- Số điện thoại: 0603.851.404

- Số điện thoại di động: 0905.281.048.

- Email: atuk121960@gmail.com.

* Ông: Trần Quảng Đại

- Chức vụ: Phó Bí thư.

- Số điện thoại: 0603.954.646

- Số điện thoại di động: 0905.389.973.

- Email: quangdai2021980@gmail.com.

2. Hội đồng nhân dân.

* Ông: Nguyễn Thanh Nghị.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch.

- Số điện thoại: 0603.700.057.

- Số điện thoại di động: 0905.387.857.

- Email: thanhnghi73kt@gmail.com.

3. Ủy ban nhân dân.

* Ông: Nguyễn Văn Luận.

- Chức vụ: Chủ tịch.

- Số điện thoại: 0603.851.405

- Số điện thoại di động: 0983.571.239.

- Email: vanluankt1970@gmail.com.

* Ông: Quách Cao Nguyên.

- Chức vụ: Phó Chủ tịch.

- Số điện thoại: 0603.700.058

- Số điện thoại di động: 0914.167.044.

 - Email: qcnguyenjob@gmail.com.

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
0
1
4
5
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
4
3
8
Tìm kiếm