Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ ĐAKNĂNG
 
 

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Địa chỉ: Thôn Rơ Wăk, xã ĐăkNăng, thành phố Kon Tum

- Điện thoại: (060)3.955.490; Fax: (060)3.955.490.

- Email: mailto:ubndxdnang.thanhpho@kontum.gov.vn

- Diện tích: 1514,36 h

- Dân số: 2431 người

- Mật độ:

- Đơn vị hành chính:

- Điều kiện tự nhiên:

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

1. Họ và tên: Phan Thi

- Chức danh: Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã

- Điện thoại: 0978444779

2. Họ và tên: A Ker

- Chức danh: Phó bí thư Đảng ủy

- Điện thoại: 0944626119

3. Họ và tên: A Phiếu

- Chức danh: Phó CT. HĐND xã

- Điện thoại: 0976729008

4.  Họ và tên: A Đam

- Chức danh: Phó bí thư Đảng ủy, CT. UBND xã

- Điện thoại: 01653954664

- Email: adam2002kt@gmail.com

5.  Họ và tên: Võ Minh Quang

- Chức danh: Phó CT. UBND xã

- Điện thoại: 0984553131

- Email: vominhquang75@gmail.com

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
3
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
1
3
Tìm kiếm