Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ HÒA BÌNH
- Địa chỉ: Xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại: (060)3.864032; Fax: (060)3.864032
- Diện tích: 6030.51 ha.
- Dân số: 5771 người.
- Đơn vị hành chính:
- Điều kiện tự nhiên: Tổng diện tích tự nhiên 6030,51 ha; trong đó: đất nông nghiệp 2677,88 ha; đất lâm nghiệp 1996,81 ha; đất phi nông nghiệp 535,08 ha. Điều kiện đất đai phù hợp với trồng các loại cây công nghiệp như cao su, cà phê.
- Thông tin về lãnh đạo:
* Thường trực Đảng uỷ
1. Bí thư: đồng chí Lưu Dung.                      
    Điện thoại: 0905.025.801
    Email:
2. Phó Bí thư: đồng chí Huỳnh Tâm.            
    Điện thoại: 0983.712.356
    Email:
* Thường trực Hội đồng nhân dân
1. Chủ tịch: đồng chí Nguyễn Mạnh Tường.  
    Điện thoại: 0165.6401789
    Email:
2. Phó Chủ tịch: đồng chí Phạm Phước.                  
    Điện thoại: 0983.721.089
    Email:
* Lãnh đạo Ủy ban nhân dân
1. Chủ tịch: đồng chí Nguyễn Hải Quang.                
    Điện thoại: 0905.025.988
    Email:
2. Phó Chủ tịch: đồng chí Đặng Văn Nho.     
    Điện thoại: 0905.025.800
    Email:
3. Phó Chủ tịch: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền.
    Điện thoại: 01265622.977
    Email:
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
8
9
8
1
5
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
5
3
8
Tìm kiếm