Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG ỦY – HĐND - UBND XÃ KROONG

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum

- Điện thoại: (060)3.864.068 ; Fax: (060)3.859.335.

- Email: ubndxkroong.thanhpho@kontum.gov.vn

- Diện tích: 3.280,06 ha

- Dân số: 4.390 người

- Mật độ: 130 người/km2

- Đơn vị hành chính: 05 thôn

- Điều kiện tự nhiên:

Xã Kroong cách thành phố Kon Tum 17 km trên Tỉnh lộ 675 đi huyện Sa Thầy, nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia làm 02 mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Địa hình tương đối phức tạp, đồi núi nhiều, hệ thống sông suối phong phú nhưng thường gây ngập úng trong mùa mưa và hạn hán vào mùa khô.Thổ nhưỡng nhiệt độ thích hợp để phát triển các loại cây công nghiệp, cây nông nghiệp và rau màu các loại. Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đánh bắt thủy sản tương đối toàn diện và có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

II. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

* Thường trực Đảng uỷ:

1. Bí thư : Đỗ Văn Đông

- Điện thoại: (060)3.859178 – 0935151035

- Email:

* Thường trực Hội đồng nhân dân:

1. Phó Chủ tịch: đồng chí Huỳnh Quốc Việt

- Điện thoại: (060)3.590126 – 0986598014

- Email:quocvietkr007@gmail.com

* Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân:

1. Chủ tịch: đồng chí Nguyễn Thành Đức

- Điện thoại: (060)3.859179 – 0985485679

- Email:

2. Phó chủ tịch: đồng chí 

- Điện thoại:

- Email:

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
1
4
8
5
1
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
2
0
0
3
Tìm kiếm