Thứ 5, Ngày 27/02/2020 -

Báo cáo kết quả công tác tuần 49

Ngày đăng: 09/12/2019 - 20 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 48

Ngày đăng: 02/12/2019 - 16 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 47

Ngày đăng: 22/11/2019 - 21 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 41

Ngày đăng: 12/10/2019 - 25 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 40

Ngày đăng: 03/10/2019 - 20 Lượt xem

Báo cáo kết quả công tác tuần 39

Ngày đăng: 27/09/2019 - 22 Lượt xem

Báo cáo kết quả tuần 38

Ngày đăng: 24/09/2019 - 22 Lượt xem

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 8

Ngày đăng: 11/09/2019 - 25 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 35

Ngày đăng: 29/08/2019 - 28 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 33

Ngày đăng: 19/08/2019 - 31 Lượt xem

Báo cáo tình hình KTXH tuần 32

Ngày đăng: 09/08/2019 - 30 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 30

Ngày đăng: 28/07/2019 - 26 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 29

Ngày đăng: 19/07/2019 - 28 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 25

Ngày đăng: 21/06/2019 - 40 Lượt xem

Báo cáo công tác tuần 24

Ngày đăng: 19/06/2019 - 33 Lượt xem

báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tháng 5

Ngày đăng: 12/06/2019 - 41 Lượt xem

Phiên bản đang chạy thử nghiệm