Thứ 5, Ngày 27/02/2020 -

Tài liệu họp thường kỳ UBND thành phố tháng 1

Ngày đăng: 07/02/2020 - 90 Lượt xem

Tài liệu họp tháng 10

Ngày đăng: 07/11/2019 - 204 Lượt xem

Tài liệu họp sơ kết 9 tháng UBND thành phố Kon Tum

Ngày đăng: 02/10/2019 - 233 Lượt xem

Tài liệu họp 9 tháng UBND tỉnh

Ngày đăng: 25/09/2019 - 177 Lượt xem

Công tác trọng tâm của UBND tháng 9

Ngày đăng: 11/09/2019 - 124 Lượt xem

Tài liệu họp UBND thành phố Kon Tum tháng 8

Ngày đăng: 04/09/2019 - 164 Lượt xem

Phiên bản đang chạy thử nghiệm