Thứ 5, Ngày 19/09/2019 -

Công tác trọng tâm của UBND tháng 9

Ngày đăng: 11/09/2019 - 37 Lượt xem

Tài liệu họp UBND thành phố Kon Tum tháng 8

Ngày đăng: 04/09/2019 - 92 Lượt xem

Kết luận thanh tra tại xã Ngok Bay

Ngày đăng: 12/08/2019 - 134 Lượt xem

Tài liệu họp thường kỳ tháng 7/2019

Ngày đăng: 09/08/2019 - 123 Lượt xem

Thực hiện kết luận thanh tra tại xã Ngok Bay

Ngày đăng: 08/08/2019 - 66 Lượt xem

Tài liệu họp Chính phủ

Ngày đăng: 03/07/2019 - 30 Lượt xem

Tài liệu họp thường kỳ tháng 6 của UBND tỉnh

Ngày đăng: 02/07/2019 - 54 Lượt xem

Phiên bản đang chạy thử nghiệm