Thứ 7, Ngày 14/12/2019 -

Thông báo tiếp công dân ngày 10/11/2012
13/11/2012  00:00 1.581 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1625

Tổng lượng truy cập: 44.985.024

Phiên bản đang chạy thử nghiệm