Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân ngày 10/11/2012
13/11/2012  00:00 4.583 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7546

Tổng lượng truy cập: 49.782.633

Phiên bản đang chạy thử nghiệm