Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo kết luận tại buổi giao ban ngày 02/10/2012
05/10/2012  00:00 4.860 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1790

Tổng lượng truy cập: 49.777.305

Phiên bản đang chạy thử nghiệm