Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2012
22/08/2012  00:00 4.353 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3250

Tổng lượng truy cập: 49.745.354

Phiên bản đang chạy thử nghiệm