Thứ 4, Ngày 20/11/2019 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/8/2012
15/08/2012  00:00 1.691 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 3064

Tổng lượng truy cập: 44.932.085

Phiên bản đang chạy thử nghiệm