Thứ hai, Ngày 18/11/2019 -

Thông báo về việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất ở
06/08/2012  00:00 1.933 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 3476

Tổng lượng truy cập: 44.923.979

Phiên bản đang chạy thử nghiệm