Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo về việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất ở
06/08/2012  00:00 2.974 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85543

Tổng lượng truy cập: 47.318.164

Phiên bản đang chạy thử nghiệm