Thứ 3, Ngày 21/01/2020 -

Thông báo về việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất ở
06/08/2012  00:00 2.012 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2233

Tổng lượng truy cập: 45.046.851

Phiên bản đang chạy thử nghiệm