Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2012
30/05/2012  00:00 4.240 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10579

Tổng lượng truy cập: 49.751.803

Phiên bản đang chạy thử nghiệm