Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo về việc thay đổi thời gian kỳ họp thứ tư HĐND thành phố, khóa X
25/05/2012  00:00 2.426 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 86132

Tổng lượng truy cập: 47.318.702

Phiên bản đang chạy thử nghiệm