Thứ 3, Ngày 02/06/2020 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2012
26/04/2012  00:00 2.535 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 4167

Tổng lượng truy cập: 45.333.945

Phiên bản đang chạy thử nghiệm