Thứ 4, Ngày 19/02/2020 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/3/2012
13/03/2012  00:00 1.778 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 850

Tổng lượng truy cập: 45.111.949

Phiên bản đang chạy thử nghiệm