Thứ 4, Ngày 27/05/2020 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/02/2012
17/02/2012  00:00 2.031 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1861

Tổng lượng truy cập: 45.314.886

Phiên bản đang chạy thử nghiệm