Thứ 5, Ngày 07/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/02/2012
17/02/2012  00:00 2.866 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 999

Tổng lượng truy cập: 49.784.983

Phiên bản đang chạy thử nghiệm