Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/02/2012
17/02/2012  00:00 1.814 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 337

Tổng lượng truy cập: 44.970.749

Phiên bản đang chạy thử nghiệm