Thứ 5, Ngày 07/07/2022 -

Thông báo nghỉ tiếp công dân định kỳ ngày 20/01/2012
19/01/2012  00:00 6.651 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 873

Tổng lượng truy cập: 49.784.865

Phiên bản đang chạy thử nghiệm