Thứ 4, Ngày 27/05/2020 -

Thông báo nghỉ tiếp công dân định kỳ ngày 20/01/2012
19/01/2012  00:00 2.208 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1764

Tổng lượng truy cập: 45.314.799

Phiên bản đang chạy thử nghiệm