Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/01/2012
12/01/2012  00:00 4.704 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3128

Tổng lượng truy cập: 49.745.238

Phiên bản đang chạy thử nghiệm