Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/01/2012
12/01/2012  00:00 2.722 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85287

Tổng lượng truy cập: 47.317.919

Phiên bản đang chạy thử nghiệm