Thứ 5, Ngày 23/01/2020 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày20/12/2011
21/12/2011  00:00 2.058 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 3088

Tổng lượng truy cập: 45.050.408

Phiên bản đang chạy thử nghiệm