Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày20/12/2011
21/12/2011  00:00 3.130 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7221

Tổng lượng truy cập: 49.782.325

Phiên bản đang chạy thử nghiệm