Thứ 7, Ngày 23/11/2019 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/12/2011
14/12/2011  00:00 2.162 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 3117

Tổng lượng truy cập: 44.942.542

Phiên bản đang chạy thử nghiệm