Thứ 5, Ngày 07/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân định kỳ ngày 10/12/2011
14/12/2011  00:00 5.001 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 914

Tổng lượng truy cập: 49.784.905

Phiên bản đang chạy thử nghiệm