Thứ 5, Ngày 14/11/2019 -

Thông báo tiếp công dân ngày 10.11.2011
14/11/2011  00:00 1.948 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1107

Tổng lượng truy cập: 44.912.754

Phiên bản đang chạy thử nghiệm