Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân ngày 10.11.2011
14/11/2011  00:00 6.742 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10151

Tổng lượng truy cập: 49.751.391

Phiên bản đang chạy thử nghiệm