Thứ hai, Ngày 16/12/2019 -

Thông báo tiếp công dân ngày 10.11.2011
14/11/2011  00:00 2.009 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1779

Tổng lượng truy cập: 44.986.698

Phiên bản đang chạy thử nghiệm