Thứ 4, Ngày 01/04/2020 -

Thông báo giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
27/10/2011  00:00 3.086 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2156

Tổng lượng truy cập: 45.198.266

Phiên bản đang chạy thử nghiệm