Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

Thông báo giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
27/10/2011  00:00 5.994 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10652

Tổng lượng truy cập: 49.751.873

Phiên bản đang chạy thử nghiệm