Thứ 4, Ngày 08/07/2020 -

Thông báo tiếp công dân ngày 30/9/2011
05/10/2011  00:00 1.943 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 329

Tổng lượng truy cập: 45.418.004

Phiên bản đang chạy thử nghiệm