Thứ 5, Ngày 07/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân ngày 30/9/2011
05/10/2011  00:00 4.666 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 698

Tổng lượng truy cập: 49.784.691

Phiên bản đang chạy thử nghiệm