Thứ 5, Ngày 30/01/2020 -

Thông báo tiếp công dân ngày 30/8/2011
01/09/2011  00:00 2.039 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1951

Tổng lượng truy cập: 45.063.263

Phiên bản đang chạy thử nghiệm