Thứ 4, Ngày 08/07/2020 -

Thông báo tiếp công dân ngày 30/8/2011
01/09/2011  00:00 2.325 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 132

Tổng lượng truy cập: 45.417.837

Phiên bản đang chạy thử nghiệm