Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

Thông báo tiếp công dân ngày 30/8/2011
01/09/2011  00:00 5.005 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 75

Tổng lượng truy cập: 49.751.950

Phiên bản đang chạy thử nghiệm