Thứ 7, Ngày 02/07/2022 -

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NGÀY 30/4/2011
26/04/2011  00:00 6.610 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10587

Tổng lượng truy cập: 49.751.810

Phiên bản đang chạy thử nghiệm