Thứ 7, Ngày 21/05/2022 -

THÔNG BÁO NGHỈ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NGÀY 28/02/2011
22/02/2011  00:00 4.474 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 10054

Tổng lượng truy cập: 49.480.701

Phiên bản đang chạy thử nghiệm