Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

THÔNG BÁO NGHỈ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NGÀY 30/01/2011
24/01/2011  00:00 2.394 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3298

Tổng lượng truy cập: 49.745.402

Phiên bản đang chạy thử nghiệm